web ministrantů brněnské diecéze

Definitivní info na pouť 16. 5. 2009

Ahoj, milí ministranti a Vy všichni, kteří čtete tento článek!

Zde se můžete dozvědět podrobné informace o tom, jak bude probíhat ministrantská diecézní pouť 16. května 2009 na Vranov u Brna.

Ministranti jednotlivých děkanátů přijedou na určená místa, která jsou vyznačená na plakátě, ten najdete na: www.biskupstvi.cz/aktuality/poutministrantu.zip Jsou to: klášter klarisek v Soběšicích, kostel sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích, kostel sv. Máří Magdalény v Kuřimi, kostel sv. Kateřiny v Šebrově - Kateřině a Nový hrad, na který bude výchozí bod od silnice číslo 379, vedoucí od Lipůvky do Blanska. Na plakátě jsou také vyznačeny doby příjezdu jednotlivých děkanátů na dané místo. Pro auta a autobusy je zajištěno parkování na Vranově .

Na určených místech budou čekat pořadatelé, kteří celou trasu půjdou s ministranty. Po krátkém uvítání a duchovním slově vyjde každý děkanát zvlášť jako samostatná skupina. Po trase, vyznačené na mapě, budou ministranti plnit soutěžní úkoly na téma: sv. Pavel. Každý děkanát soutěží sám za sebe.

Po příchodu na Vranov bude připraveno občerstvení: párek, chleba, čaj. Potom bude možnost zúčastnit se lanových aktivit, zahrát si fotbal na hřišti, prohlédnout si klášter paulánů nebo navštívit hrobku.

Ve 14, 30 hod. začne předprogram v kostele narození Panny Marie, při kterém bude vyhodnocena soutěž o sv. Pavlovi a určitě se dozvíte nové informace.

Vyvrcholením celé pouti bude v 15 hod. mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Zakončení pouti se předpokládá v 16 hodin.

Zúčastnit se může každý ministrant, který je schopen ujít cca 6,5 km. Trasy jsou všechny přibližně stejné, i když se to tak nezdá, protože některé jsou více po rovině, některé více v kopcovitém terénu. Trasy vedou převážně lesem. Z toho důvodu je třeba mít řádnou uzavřenou obuv. Dále pláštěnku, pití a lehkou svačinku. Důležité je také si vzít pokrývku hlavy.

Tuto poutˇ budeme obětovat za nová kněžská a řeholní povolání. Pouť, to je od slova putovat. Sv. Pavel nám připomíná, že jsem poutníky na tomto světě a máme putovat tak, abychom získali věnec nepomíjející – život věčný (srov. 1Kor 9, 24–25). Na této pouti si máme uvědomit, že nejsme jen osamocení ministranti v naší farnosti, ale v jiných farnostech je mnoho jiných ministrantů, s kterými nás spojuje společná služba.

Všechny ty námahy a útrapy spojené s cestou na Vranov chceme obětovat za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu. Máme si uvědomit, jestli i mě nevolá Bůh, abych se stal knězem.

Kontakt: knot.ek@centrum.cz, tel: 736 523 664

Srdečně zve všechny ministranty brněnské diecéze P. Václav Knotek (oVe), pověřený péči ministrantů v brněnské diecézi

 

Zobrazeno 1163×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio